Banner Boguc Construction Back to Main
START | O FIRMIE | PRACA | KONTAKТ
RUS
PL
GB
CZ
SK
BY
UA

Boguc Construction Sp. z o. o.

Polityka prywatności


Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie stosownych obowiązków wynikających z aktów prawnych, w tym przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) są bardzo istotnym zagadnieniem dla Boguc Construction Sp. z o.o. W dalszej części dokumentu poinformujemy Państwa na temat tego, w jaki sposób będziemy postępować z Pana/Pani danymi osobowymi. Dane osobowe oznaczają informacje mające na celu ustalenie Pana/Pani tożsamości np. imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu.

Administrator
Boguc Construction Sp. z o.o. jest, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, administratorem (w dalszej części zwanym “Boguc Construction”) następującej witryny internetowej: www.boguc.eu.

Możecie Państwo kontaktować się z Boguc Construction za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

listownie na adres:Boguc Construction Sp. z o.o., ul. Olecka 23/208, 04-980 Warszawa
telefonicznie na numer: +48 22 810 10 06
pocztą elektroniczną na adres: info@boguc.eu

Korzystanie z plików cookie

Wykorzystujemy tzw. pliki cookie w celu uatrakcyjnienia wizyt na naszej witrynie internetowej oraz umożliwienia korzystania z pewnych funkcji. Cookies to pliki przechowywane na Państwa komputerach zwiększające komfort w korzystaniu z witryny.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: trwałe oraz tymczasowe (sesyjne). Sesyjne pliki cookie są przechowywane jedynie tymczasowo i ulegają usunięciu wraz z zamknięciem przeglądarki. Trwałe cookies, natomiast, pozostają w Państwa komputerze po jej zamknięciu.

Pliki cookie mogą zostać z łatwością usunięte z Pana/Pani komputera za pomocą przeglądarki. Informacje dotyczące tych plików oraz sposobu ich usuwania można znaleźć w menu „help” przeglądarki. Istnieje możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookie oraz skonfigurowanie przeglądarki tak, aby użytkownik powiadamiany był, gdy nowy plik cookie zostaje przesyłany do jego komputera.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy stron internetowych dostarczanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, co umożliwia przeprowadzanie analizy korzystania przez Państwo z naszych witryn. Informacje na temat korzystania przez Państwa ze stron internetowych wygenerowane przez wspomniane pliki (w tym Pana/Pani adres IP) zostaną przesłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i przechowywane tam przez okres 38 miesięcy. Google będzie wykorzystywał tego typu informacje do analizy korzystania przez Państwo ze stron internetowych w celu przygotowania raportów dotyczących aktywności na takich stronach na potrzeby operatorów witryn internetowych, a także w celu udostępniania innych usług związanych z korzystaniem z witryn oraz internetu.

Ponadto Google przesyłać będzie takie informacje osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne w świetle przepisów prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają tego typu dane w imieniu Google. Może Pan/Pani uniemożliwić instalowanie się plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień wyszukiwarki; jednakże, należy mieć świadomość, iż w takim przypadku możecie Państwo być pozbawieni możliwości korzystania w pełni z wszystkich funkcji witryn internetowych.

Poprzez fakt korzystania ze wspomnianych stron internetowych wyrażacie Państwo zgodę na to, iż dane gromadzone na Pana/Pani temat mogą być przetwarzane przez Google w sposób oraz w celu opisanym powyżej. Alternatywnie istnieje również możliwość deaktywowania usługi Google Analytics przy pomocy wtyczki do przeglądarki (add-on).

Funkcje służące ponownemu namierzaniu (Retargeting)

Niniejsza witryna internetowa korzysta z tzw. znaczników retargetowania. Znacznik retargetowania to element z języka JavaScript umieszczany w kodzie źródłowym witryny internetowej. W przypadku gdy użytkownik odwiedza stronę na witrynie, która zwiera taki znacznik retargetowania, reklamodawca internetowy (np. Google) umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika oraz przyporządkuje go do odpowiednich list grup docelowych retargetowania. Wspomniany plik cookie będzie następnie służył umieszczaniu kampanii retargetujących („reklama oparta o dane dotyczące zainteresowań”) na innych witrynach. Można wyłączyć instalowanie się takich plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki; jednakże, należy mieć świadomość, iż w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości korzystaniu w pełni z wszystkich funkcji witryny.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Boguc Construction, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@boguc.eu